รังสิต แกรนด์ คอนโด (Rangsit Grand Condo)
Note: Payment ( รายละเอียด ขั้นตอนในการชำระค่าบริการ )
@ ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี สาขา
กรุงเทพ วิโรจน์ อุ่นใจ 123 รังสิต
*** ถ้าชำระค่าบริการ ให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่ virroj_m@hotmail.com ด้วย

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้คะ

  1. โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร

  2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

  3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

* หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน

* สำคัญมาก ! กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือคะ