รายละเอียดเกี่ยวกับห้อง ห้องมาตรฐาน C708 (Standard)

ห้องมาตรฐาน 

ค่าบริการ

ห้อง ห้องมาตรฐาน C708 (Standard)

อัตราค่าบริการ 680 /Date

อัตราค่าบริการแบบเดือน 150,000 /Month

ผู้เข้าชม: 111 ครั้ง

ตรวจสอบห้อง ห้องมาตรฐาน C708 (Standard)